لینک های دسترسی

Breaking News

بش: مورد ناکامي استخبارات در رابطه با اسلحه عراق  - 2004-02-01


رئيس جمهور بش ميگويد، در مورد ناکامي استخبارات در رابطه با اسلحه عراق ميخواهد حقايق را بداند اما اشاره نکرد که آيا از درخواستها جهت تحقيقات مستقل در مورد جامعه استخبارات ،طرفداري ميکند يا ني؟ رئيس جمهور بش ميگويد ميخواهد تا نتايج گروه هاي سروي امريکايي را که در جستجوي اسلحه منع شده در عراق بودند با آنچه حکومت وي فکر ميکند که عراق قبل از جنگ دارا بوده مقايسه نمايد.

دويد ک رئيس سابق گروه سروي امريکايي نتيجه گيري کرده که عراق کدام اسلحه منع شده تخريب وتباهي جمعي ندارد. دويد ک و چندين قانون گذار امريکايي تحقيقات مستقلي را در اينمورد تقاضا داشته اندکه چرا ادارات استخباراتي متقاعد بودند که چنان اسلحه يي موجود بوده است .

XS
SM
MD
LG