لینک های دسترسی

Breaking News

تونی بلير برای تحقيق روی اطلاعات قبل از جنگ عراق کميسيون تعيين خواهد کرد - 2004-02-03


تونی بلير، صدراعظم برتانيه ميگويد برای تحقيق روی استخباراتی که از آن برای موجه جلوه دادن جنگ تحت رهبری امريکا استفاده شده يک کميسيون را تعيين خواهد کرد.

بليرامروز به اعضای پارلمان برتانيه گفت حالا وی معتقد شده که موضوعاتی در بارهء اطلاعات استخباراتی قبل از جنگ موجود است که بايد بان توجه شود.

جک سترا وزير خارجهء برتانيه جزئيات يک تحقيق را در اواخر امروز سه شنبه رسماً اعلام خواهد داشت .

تا کنون تونی بلير در مورد چنين درخواست ها مقاومت کرده می گفت تيم سروی ای که در جستجوی اسلحهء تخريب وتباهی جمعی در عراق بود کارش را تکميل ننموده است.

اعلاميهء روز دوشنبهء رئيس جمهور بش درمورد تعيين يک کميسيون دو حزبی درمورد تحقيق استخبارات قبل از جنگ ، فشار بر تونی بلير را جهت پيروی از بش افزايش بخشيد.

XS
SM
MD
LG