لینک های دسترسی

عفو عبدالقدير خان - 2004-02-05


تلويزيون دولتی پاکستان گزارش می دهد که کابينهء آنکشور عفو عبد القدير خان موءسس پروگرام ذروی آن کشور را که به افشای اسرار ذروی اعتراف نموده، سفارش کرده است. اين گزارش می گويد کابينه سفارش خود را به پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان فرستاده است . عبد القدير خان در تلويزيون دولتی پاکستان شخصاً عفو خواست و اسلام آباد و دانشمندان همقطارش را از هرگونه تقصيری در مسؤليت انتقال تکنالوژی به ايران، ليبيا و کوريای شمالی برائت داد. وی گفت مسؤليت کامل فعاليتهای انتشار اسرار ذروی را از لابراتوار تحقيقاتی ذروی پاکستان بدوش دارد که از سالهای ۱۹۷۰ تا زمان تقاعدش در سال دو هزار و يک رياست آنرا بدوش داشت .

XS
SM
MD
LG