لینک های دسترسی

وزير دفاع برتانيه در محضر پارلمان - 2004-02-05


جف هون وزير دفاع برتانيه امروز در يک کميتهء پارلمان آنکشور به سوالاتی در بارهء جنگ عراق جواب می دهد. انتظار می رود که از وزير دفاع برتانيه در بارهء گزارشهايی سوال شود که عساکر برتانيه در عراق با کمبود تجهيزات مواجه بوده و بدون آمادگی کامل به جنگ فرستاده شده اند.

وی همچنان با خانواده های شش فرد پوليس نظامی برتانيه ملاقات خواهد کرد که در ماهء جون گذشته در اثر انفجار بمی در عراق کشته شدند.

اين ملاقاتها يک روز بعد از آن بعمل می آيد که تونی بلير صدراعظم برتانيه به پارلمان آنکشور گفت جنگ عراق يک تصميم درست بود ولو که مفتشين اسلحه نتوانستند کدام ذخيرهء اسلحهء تاثير و تباهی جمعی عراق را پيدا کنند. ۰

XS
SM
MD
LG