لینک های دسترسی

Breaking News

مرگ يک دختر در ويتنام از اثر مرض انفلونزای پرندگان - 2004-02-05


۰مامورين امور صحی در ويتنام می گويند يک دختر نو جوان از اثر انفلونزای پرندگان هلاک شده و تعداد تلفات انسانی ناشی ازين مرض درسر تاسر آسيا به شانزده نفر رسيده است. مامورين ويتنامی هلاکت اين دختر را امروز پنجشنبه اعلام کردند. تا کنون اين مرض باعث هلاکت يازده نفر در ويتنام ، و پنج نفر ديگر در تايلند گرديده است. در عين زمان مامورين چينی می گويند آنکشور برای جلو گيری از گسترش اين مرض سعی نهائی می کند و اطمينان دارند که ازين مرض جلو گيری خواهد شد.

چين تا کنون کدام قضيهء مريضی تائيد شدهء انفلونزای پرندگان در انسان نداشته است ولی به نسبت نفوس زياد اين کشور و شيوع اين مرض در مزارع شخصی در هراس است .

XS
SM
MD
LG