لینک های دسترسی

Breaking News

آمادگی برای انتخابات در عراق - 2004-02-09


يک هيات ملل متحد بسلسلهء مطالعات خود در مورد آمادگی برای انتخابات با تعداد بيشتری از سياستمداران شيعه در عراق مذاکره می کند. يک نطاق می گويد اين هيات با رهبران سياسی هم در شورای حاکمهء عراق که از طرف ايالات متحده تعيين گرديده و هم با رهبران خارج اين شوری مذاکره ميکند.

يک رهبر شيعه های عراق می گويد گزارشی به نمايندهء ملل متحد داده که نشان ميدهد داير نمودن انتخابات در عراق قبل از تسليم دهی مجوزهء قدرت سياسی در ماه جون امکان پذير است .

رهبران اکثريت شيعه های عراق می خواهند که تا سی ام جون انتخابات داير گردد .

اين تاريخ ضرب الاجلی است که ايالات متحده برای حاکميت به عراقی ها تعيين کرده است . مامورين ايالات متحده ميگويند اين مدت برای آمادگی انتخابات منظم کافی است.

XS
SM
MD
LG