لینک های دسترسی

شهزاده چارلز به ايران مواصلت کرد - 2004-02-09


۰شهزاده چارلز که از ايران بازديد ميکند با نجات يافتگان زلزلهء ويران کنندهء ماهء دسمبر در شهر بم ايران ملاقات نمود. وليعهد برتانيه با نمايندگان صليب احمر برتانيه وارد ايران شده است. زلزلهء بيست و ششم دسمبر در ايان قسمت اعظم شهر تاريخی بم را ويران کرد و بيش از چهل هزار نفر را هلاک ساخت .

شهزاده چارلز با کارمندانی که اين شهر تاريخی را باز سازی می کنند ملاقات نمود.

قدامت این شهر به حد اقل دو هزار سال می رسد. قبل بر آن در تهران شهزاده چارلز با محمد خاتمی رئیس جمهور ايران ملاقات نمود ، جزئيات مذاکرات آنهاافشا نگرديده است.

XS
SM
MD
LG