لینک های دسترسی

Breaking News

مصاحبهء تلويزيونی جورج بش - 2004-02-09


رئيس جمهور بار ديگر از تصميم خود برای تهاجم بر عراق دفاع نموده و صدام حسين رهبر مخلوع عراق را مرد ديوانه ای خواند که خطری بر ایالات متحده بود و بايد از قدرت بر انداخته می شد. رئيس جمهور بُش ديروز در يک مصاحبهء تلويزيونی که در سر تاسر ايالات متحده پخش گرديد اعتراف نمود که اسلحهء تاثير و تباهی جمعی درعراق پيدا نشده است.

رئيس جمهور گفت تصميمش را برای رفتن به جنگ بر بهترين اطلاعات استخباراتی دست داشته دران زمان مبتنی ساخت.

سناتور جان کيری که احتمال می رود کانديد حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهور ماه نومبر امسال باشد از اين اظهارات رئيس جمهور انتقاد نموده گفت اين گفته های رئيس جمهور با آنچه که در اول ماه ها قبل از جنگ گفته بود تفاوت دارد که دران زمان رئيس جمهور مکرراً به مردم گفته بود عراق اسلحهء تاثير و تباهی جمعی دارد.

XS
SM
MD
LG