لینک های دسترسی

Breaking News

قتل يک مامور استخباراتی دولت در خوست - 2004-02-11


۰مقامات افغانستان می گويند يک مامور عالی رتبهء محلی استخبارات در شهر خوست در جنوب شرق افغانستان، نزديک پاکستان ، امروز توسط يک حمله کننده ای که فکر می شود طالب بوده باشد بضرب گلوله بقتل رسيد. اين حمله کننده بعداً خودش را منفجر ساخت.

مامورين می گويند محمد عيسی معاون استخبارات در راهء عزيمت جانب وظيفه اش بود که صبح امروز بر موتر حامل او حمله شد. شاهدان عينی می گويند حمله کننده نخست فرار نمود ولی وقتی که عساکر به او نزديک شدند مواد منفجره ای را که بجانش بسته بود منفجر ساخت. مقامات اين حمله کننده را شناسائی نکرده اند اما مامورين ميگويند مظنون يکی از اعضای مليشه های بر کنار شدهء طالبان بود که در ماه های اخير فعاليت های شانرا افزايش داده و موج حملات انتحاری را در شهر های افغانستان براه انداخته اند.

ماهء گذشته شورشيان مظنون طالبان بر قوای بين المللی حفظ صلح در کابل دو حملهء انتحاری نمودند و يک عسکر کانادائی و يک عسکر برتانوی را بقتل رسانيدند. قبل بر آن پنج مامور امنيتی افغان در يک حملهء انتحاری در کابل بقتل رسيدند. يک نطاق رژيم بر کنار شدء طالبان مسؤليت هر سه حمله را ادعا کرده است.

اوضاع امنيتی در اکثر قسمتهای افغانستان مايهء نگرانی هايی در بارهء مساعی برای داير کردن نخستين انتخابات دموکراتيک گرديده که قرار است در ماه جون صورت گيرد.

XS
SM
MD
LG