لینک های دسترسی

Breaking News

بمی دو نفر را کشته و شش نفر ديگر را زخمی ساخته است  - 2004-02-14


مقامات افغانستان ميگويند بمی که در يک عمارت پوليس در شهر خوست مقر سابقه طالبان گذاشته شده بود دو نفر را کشته و شش نفر ديگر را زخمی ساخته است.

مامورين ميگويند انفجار صبح امروز جمعه در طبقه اول در دکانی رخ داد که در منزل فوقانی آن ماموريت پوليس ناحيه علی شير قرار دارد. انفجار يک مامور پوليس و دکاندار را بقتل رسانيد. پنج نفر ملکی و يک عسکر زخمی شدند.

اين بم گذاری چند ساعت بعد از آن رخ داد که مامورين نظامی ايالات متحده از يک حمله راکت ديشب بر ميدان هوايی خوست گزارش دارند. از تلفات گزارشی داده نشده است. نظاميان ايالات متحده ميگويند بر مواضع مظنون دشمن بمباری کرده و عساکر قوای پياده را فرستاده اند.

مقامات افغانستان ميگويند به عقيده آنها حاميان حکومت بر کنار شده طالبان و يا دهشت افگنان القاعده در عقب اين بم گذاری ها هستند. تازه ترين خشونت و تشدد در دست دو روز بعد از آن بعمل آمده که يک مرد مسلح که فکر ميشود طالب بوده باشد محمد عيسی معاون استخبارات نزديک شدند که او را توقيف کنند خود را نيز منفجر ساخت.

طالبان که در سال دو هزار و يک از قدرت برانداخته شدند مسوليت اين قتل را ادعا کرده اند که تهديد شانرا در مورد حملات انتحاری که با کشتن دو عسکر قوای بين الملی حفظ صلح در ماه گذشته آغاز گرديد تاءيد ميدارد. اوضای امنيتی در اکثر مناطق افغانستان نگرانی های را در باره مساعی برای نخستين انتخابات دموکراتيک که انتظار ميرود در ماه جون داير گردد به وجود آورده است.

XS
SM
MD
LG