لینک های دسترسی

Breaking News

سناتور جان کری  نامزد کرسی رياست جمهوری از حزب ديموکرات  - 2004-02-15


سناتور جان کری رهبريش را بحيث نامزد کرسی رياست جمهوری از حزب ديموکرات با پيروزيهای آسانی در انتخابات حوزه وی در ايالات غربی نيوادا و واشنگتن پايتخت گسترش بخشيده است. جان کری در واشنگتن 47 فيصد آرا و در نوادا 63 فيصد آرا را بدست آورد.

رقبای عمده او در هر در ايالت بسيار عقب تر از وی قرار دارند. کارمندان مبارزات انتخابی کری ميگويند اين سناتور ايالت مسه چوستس در روز آينده را در واسکانسن سپری خواهد کرد که روز سه شنبه رای گيری مقدماتی در آن داير خواهد شد.

XS
SM
MD
LG