لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات پاکستان مواد خيريه را در شمال جايي لزله ارسال ميدارند  - 2004-02-15


مقامات پاکستان مواد خيريه را بيک منطقه دور افتاده کشور واقع در شمال ارسال ميدارند جايي که يک لزله شديد حد اقل ۲۰ نفررا تلف ساخته است . لغزشهاي زمين باعث بيشترين تلفات گرديده و راه هاي عمده را مسدودنموده ومساعي خيريه را مانع گرديده است .

حکومت پاکستان داکتران وتيمهاي پليس را باين منطقه واقع دردامنه کوهاي هندوکش فرستاده است در اين محل دو تکان زلزله در بعد از ظهر روز شنبه بوقوع پيوست . ديوار هاي گلي منازل در سرتاسر منطقه در اثر لرزش تکان زلزله در هم فرو ريخته و باشندگان رادر هواي شديد اً يخبندان بدون سرپناه گذاشته است. تکان هاي بعدي امروز باز محل را بلزره در آورد.

XS
SM
MD
LG