لینک های دسترسی

Breaking News

بيانات قصر سفيد در مورد مذاکرات آينده با کوريای شمالی - 2004-02-19


قصر سفيد می گويد جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده و نوموهيون، رئيس جمهور کوريای جنوبی موافقه نموده اند که در مذاکرات آينده با کوريای شمالی روی پروگرام ذروی پيونگ يانگ طرز تقرب مثمر و صادقانه ای را اختيار خواهند کرد.

يک نطاق قصر سفيد می گويد جورج بش و رهبر کوريای جنوبی امروز از طريق تلفون در مورد مذاکراتی که قرار است بتاريخ ۲۵ فبروری در بيجنگ داير شود صحبت کردند.

قبلاً جان بولتن دپلومات امريکائی گفته بود که پيشرفت به آنچه کوريای شمالی در ميز مذاکرات خواهد گفت، مربوط می شود. او به گزارش های وسايل نشراتی کوريای جنوبی عکس العمل نشان می داد که حاکی بود شمال آماده است در مورد ادعای پروگرام غنی سازی يورانيم خود بحث کند.

XS
SM
MD
LG