لینک های دسترسی

Breaking News

سفارشات کوفی  عنان در مورد عراق - 2004-02-19


۰انتظار می رود کوفی عنان منشی عمومی ملل متحد امروز سفارشات خود را در مورد داير نمودن انتخابات درعراق اعلام دارد. ديپلوماتهای ملل متحد می گويند کوفی عنان اين موقف ايالات متحده را تائيد خواهد که انتخابات ، قبل از انتقال مجوزهء قدرت به يک حکومت مؤقت عراقی تا سی ام جون امکان پذير است. ولی اين ديپلوماتها همچنان ميگويند انتظار ميرود که کوفی عنان سفارشی را در مورد اينکه چگونه يک حکومت مؤقت برای بدست گرفتن حاکميت عراق تعيين شود به تاخير اندازد. در عين زمان نظاميان ايالات متحده درعراق ميگويند شورشيان بعد از ظهر ديروز ده ها هاوان و پنج راکت را بر زندان ابو غريب شليک کردند و يک عسکر جراحات خفيف بر داشت .

عساکر ايالات متحده يکی از حمله کنندگان را در گلوله باری کشته و پنجاه و پنج نفر را برای تحقيق توقيف کردند.

XS
SM
MD
LG