لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار قطار آهن در ايران - 2004-02-19


۰مقامات در ايران می گويند افزايش تعداد هلاک شدگان ناشی از انفجار يک قطار آهن بار بری بروز چهار شنبه ادامه دارد. مامورين محلی در ولايت خراسان در شمال شرق ايران که اين انفجار درانجا صورت گرفت می گويند تعداد نهائی هلاک شدگان بيش از سه صد نفر خواهد بود.

مامورين می گويند چهار صد و پنجاه نفر ديگر زمانی زخمی شدند که يک قطار آهن باربری از خط خارج شده و تعدادی از منازل را هموار نمود.

اکثر کارمندان عمليات نجات و اطفائيه که برای رسيدگی به انفجار اولی آمده بودند با انفجارات بعدی کشته شدند.

والی خراسان وآمر اطفائيه در بين کشته شدگان هستند.

XS
SM
MD
LG