لینک های دسترسی

Breaking News

اعتصاب  کارگران هندی  - 2004-02-24


مليونها کارگر هندی در عتراض به يک مقرره محکمه عالی هند در مورد اعتراضات توسط کارمندان جکومتی، دست به يک اعتصاب يکروزه زدند. اعتصای امروز سه شنبه دفاتر حکومتی ، بانکهای دولتی ، مکاتب ووسايل حمل ونقل عامه را در بسياری شهر های بزرگ در سرتاسر کشور مسدود وفلج ساخت.

در ميان شهر هايی که بيشترين صدمات را متقبل شده ايالت بنگال غربی تحت اداره کموينستها،قلب تکنالوژی هند، بنگلور، در جنوب و شهر بمبی در غرب است که مرکز تجارت هند تلقی ميشود.

XS
SM
MD
LG