لینک های دسترسی

Breaking News

دو فلسطينی که از سرحد ای ريز ميگذشتند توسط عساکر اسرائيلی کشته شدند  - 2004-02-26


دو فلسطينی امرو پنجشنبه توسط عساکر اسرائيلی در جريان اعتراضاتی ساحل غربی بخاطر ديوار اسرائيل ،در حالی کشته شدند که از سرحد) ای ريز( ميگذشتند . فلسطينيان نيز يک عسکر اسرائيلی را کشتند.

شاهدان عينی ميگويند که هزار فلسطينی در دهکده بيداو با اعتراض به اعمار دیوار مانع سرحدی ، مظاهراتی را انجام دادند. آنها ميگويند که اين مردان زمانی کشته شدند که عساکر با گلوله های رابری و استفاده از گاز اشک اور و سلاحهای ديگر جهت پراگنده ساختن جمعيتی که سنگ پرتاب ميگردند ، استفاده نمود.

در عين زمان در قسمت اصلی مجرای عبور بين اسرائيل و باريکه غزه ،مامورين اردوی اسرائيل ميگويند که عساکر دو مرد مسلح فلسطينی را کشتند که يک عسکر اسرائيلی را بضرب گلوله بقتل رسانيدند

XS
SM
MD
LG