لینک های دسترسی

Breaking News

پروگرام  ذروی  کوريای  شمالی  - 2004-02-26


کوريای شمالی ايالات متحده را متهم ساخته است که مداکرات چند جانبه را روی پروگرام ذروی پيونگ يانگ با موانع روبرو ميکند چين ، روسيه و کوريای جنوبی کمک انرژی را به کوريای شمالی در صورتی پيشنهاد نمودند که پيونگ يانگ به توقف و آغاز از بين بردن پروگرامهای ذروی اش موافقه کند.

رئيس هيات کوريای جنوبی در مذاکرات شش حانبه در پيکنگ به خبر نگاران گفت ايالات متحده و جاپان درک و پشتيبانی شانرا از اين پيشنهاد کوريای جنوبی ابراز داشتند.

اين تبصره های رئيس هيات کوريای جنوبی امروز در ختم دومين جلسه اين مذاکرات بعمل آمد که ديروز در پيکنگ آغاز يافت . بعضی گزارشهای خبری ميگويد هياتها شايد در مورد تاسيس يکنوع گروه کار برای مشوره های منظم روی مساله ذروی کوريای شمالی مذاکره کنند.

XS
SM
MD
LG