لینک های دسترسی

Breaking News

شورای  حاکمه  عراق  به يک قانون اساسی  مؤقت  موافقه  کرده  - 2004-03-01


شورای حاکمه عراق به يک قانون اساسی مؤقت موافقه کرده است مذاکرات بلا وقفه بيست و پنج عضو موافقه نمود. اين سند که انتظار ميرود روز چهار شنبه امضا گردد اسلام را بحيث يکی از منابع قانون گذاری نه يگانه منبع آنطوريکه بعضی از اعضای شورا تقاضا داشتند می پذيرد.

اين قانون همچنان فدراليزم را اصول قبول ميکند که به کُرد ها اجزاه خواهد داد در حال حاضر به خود مختاری خود ادامه دهند ولی حل اين مساله را به اسامبله ملی انتخابی محول کرده است.

قانون اساسی مؤقت همچنان هدفی را تعين ميکنند که زنان در عراق بايد بيست و پنج در صد کرسی های اسامبله را در اختيار داشته باشند و تقاضا دارد که انتخابات در اواخر امسال و يا اوايل سال آينده داير گرد.

XS
SM
MD
LG