لینک های دسترسی

Breaking News

انفجارات در عراق  جمعيت های  از مردم  را که برای ادای مراسم مذهبی  جمع شده بودنددرهم شگافت  - 2004-03-02


انفجارات در عراق جمعيت های از مردم را که برای ادای مراسم مذهبی در يکی از عبادتگاههای شيعيان در بغداد و شهر مقدس کربلا جمع شده بودنددرهم شگافت . مقامات ميگويند که حد اقل يکصدو چهل و سه نفر کشته شده اند.

اين انفجاراتی که چند دقيقه از هم فاصله داشت در اوج مراسم عاشورا يکی از روزهای المناک سال برای مسلمانان شيعيه مذهب صورت گرفت بيش از يک مليون نفر در نزديکی مرقد امام حسين و مسجد عباس در کربلا جمع شده بودند که حد اقل پنج انفجار رخ داد.

در بغداد درنزديکی عبادتگاه شيعيان چهار انفجار صورت گرفت . شورای حکمرانان عراق اين حملات رابحيث تلاش برای ايجاد تفرقه بين مردم عراق تقبيح کرده است.

XS
SM
MD
LG