لینک های دسترسی

محمد ظاهر شاه  پادشاه سابق برای  تداوی به دهلی جديد سفر کرد - 2004-03-05


محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان که اخيراً در يک کلينيک هند تحت تداوی قرار گرفته بود، امروز در قصر رياست جمهوری در دهلی جديد با ابوالکلام رئيس جمهور هند ملاقات کرد.

پادشاه سابق افغانستان که ۸۹ سال دارد بتاريخ ۴ فبروری بخاطر مريضی انسداد امعا در شفاخانه تحت تداوی قرار گرفت. او امروز بعد از ملاقات در باغ قصر رياست جمهوری قدم زد.

معلوم نيست که آيا تداوی او در شفاخانه تکميل شده است يانه. محمد ظاهر شاه قبل از کودتای سال ۱۳۵۲ برای تقريباً ۴۰ سال در افغانستان سلطنت کرد. او قبل از بازگشت به افغانستان در سال ۲۰۰۲ به تعقيب سقوط طالبان در ايتاليا در تبعيد بسر ميبرد.

XS
SM
MD
LG