لینک های دسترسی

Breaking News

استعفی وزير پلان افغانستان - 2004-03-08


يک عضو کابينهء افغانستان که گفته است کانديد رياست جمهوری افغانستان در مقابل حامد کرزی در انتخابات ماه جون می باشد از وظيفه اش استعفی داده است.

جاويد لودين نطاق رياست جمهوری استعفای حاجی محمد محقق وزير پلان را امروز در کابل اعلام داشت. دليلی برای استعفای او که روز يکشنبه پيش شده بود، داده نشده است. حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان بجای محقق رمضان بشر دوست را تعيين کرده که آژانس خبر رسانی رويتر او را يک تحصيل کردهء غربی معرفی کرده است. محقق از قوم هزاره بوده و يکی از قوماندان های اتحاد شمال بود که عليهء طالبان می جنگيد. آژانس خبر رسانی رويتر گزارش ميدهد که مامورين نزديک به وزير سابقهء پلان ميگويند وی تحت فشار قرار داشت که از کانديد شدن برياست جمهوری منصرف شود. ۰

XS
SM
MD
LG