لینک های دسترسی

Breaking News

بيانات کوريای شمالی در مورد پروگرام ذروی آن کشور - 2004-03-08


۰کوريای شمالی ميگويد اگر ايالات متحده بر اصرار خود برای از بين بردن پروگرام اسلحهء ذروی کوريای شمالی ادامه دهد، خروج عساکر ايالات متحده را از کوريای جنوبی تقاضا خواهد کرد.

کوريای شمالی ميگويد موقف سی و هفت هزار عسکر ايالات متحده در کوريای جنوبی به تقاضا های مکرر ايالات متحده برای خاتمه دادن کامل ، قابل تصديق و بر گشت نا پذير پروگرام ذروی پيونگ يانگ بستگی دارد.

پيونگ يانگ قبلاً پيشنهاد کرده بود که از پروگرامهای ذروی اش در بدل تهيهء انرژی و کمک اقصادی منصرف خواهد شد. شرايط جديدامروزی مذاکرات بين ایالات متحده، هر دو کوريا، چين، روسيه و جاپان را پيچيده تر خواهد ساخت .

XS
SM
MD
LG