لینک های دسترسی

Breaking News

نامه ای که به القاعده ارتباط داده شده مسئوليت انفجار هسپانيه را مدعی شد - 2004-03-11


گزارش های وسايل نشراتی حاکيست که نامه ای که به القاعده ارتباط داده شده مسئوليت انفجارات مهلک روز پنجشنبه در مادريد را مدعی شده است.

اين نامه بدفتر روزنامهء القدس العربی در لندن فرستاده شده است. اين موضوع در حالی اعلام شد که مقامات هسپانيه گفتند موتری را در نزديک مادريد کشف کردند که دران آلات انفجار دهندهء بم و تيپ های قرآن مجيد وجود داشت.

وزير داخلهء هسپانيه اين کشف را وقتی اعلام کرد که پوليس حمله را تحت تحقيق قرار داده بود. در حملهء امروزی حد اقل 190 نفر کشته 1200 تن ديگر مجروح شدند. مقامات هسپانيه ميگويند حد اقل ده انفجار تقريباً همزمان در سه ايستگاهء قطار آهن مادريد، صبح امروز واگون های قطار آهن را از هم دريده و سراسيمگی ايجاد کرد.

XS
SM
MD
LG