لینک های دسترسی

Breaking News

تبديلی والی های شمال - 2004-03-11


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان والی های شش ولايت شمال را تبديل نموده و در چندين ولايت قوماندان های امنيهء جديد مقرر کرده است.

نطاق کرزی در کابل بخبرنگاران گفت اين تبدلات بخشی از مساعی جاری جهت توسعهء قدرت رئيس دولت بخارج کابل، قبل از انتخابات تابستان امسال است. حکومت اخيراً والی های ولايات زابل و پکتيکا را تبديل نمود.

بيش از دو سال بعد از برانداختن طالبان توسط قوای تحت رهبری ايالات متحده بسياری از نقاط افغانستان هنوز هم تحت ادارهء جنگ سالاران منطقوی و رهبران گروهی است.

در عين زمان، محمد ظاهر شاه، پادشاهء سابق افغانستان امروز بعد از تداوی بيشتر از يک ماه از هند بوطن بازگشت. حامد کرزی و اعضای فاميل پادشاهء سابق 89 سالهء کشور در ميدان هوائی از او استقبال کردند.

XS
SM
MD
LG