لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ های شديد در نزديک سرحد افغانستان در پاکستان - 2004-03-16


جنگهای شديدی بين قوای شبهء نظامی پاکستان و افراد قبايلی مظنون به پناه دادن به فراريان القاعده و طالبان در نزديک سرحد افغانستان بوقوع پيوسته و طی آن حد اقل 32 نفر کشته شده اند.

يک نطاق قوای نظامی پاکستان در اسلام آباد به خبر نگاران گفت هشت عسکر شبهء نظامی و 24 تن اط افراد قبايلی و تندروان جنگ امروزی کشته شدند. حد اقل 15 شبهء نظامی مجروح شدند.

نطاق گفت اين جنگ بعد از آن آغاز يافت که قوای شبهء نظامی صبح امروز سه شنبه در قريهء کلوشه در نزديک منطقهء وانه در مناطق قبايلی وزيرستان جنوبی داخل اقدام شدند. اين تازه ترين عمليات قوای نظامی پاکستان در يک سلسله اقدامات در مناطق نيمه خود مختارقبايلی می باشد که بحيث محل احتمالی مخفی گاه اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده تلقی می گردد.

سه قوای جداگانه که شامل اردوی پاکستان،شبهء نظاميان سرحد و اردوی خصوصی ای که هفتهء گذشته توسط رهبران قبايل سرحد شمال غربی تاسيس شد در حال حاضر در جستجوی بقايای القاعده و طالبان هستند.

در عين زمان قوای تحت رهبری امريکا در افغانستان عمليات جديدی را در مناطق جنوب شرقی آن کشور دوام ميدهند. قوای نظامی امريکا می گويد هدف عمليات طوفان کوهی که روز شنبه آغاز يافت، پيدا کردن جنگجويان القاعده وطالبان می باشد.

بروز دوشنبه جنرال پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان تعهد نمود که مناطق قبايلی را از مظنونين تند رو اسلامی پاک خواهد کرد. مشرف همچنان اعتراف کرد که در حدود ۶۰۰ تند رو اسلامی شايد درمناطق کوهستانی پاکستان درامتداد سرحد با افغانستان در خاک پاکستان پناه برده باشند.

XS
SM
MD
LG