لینک های دسترسی

Breaking News

نزديکی ايران بتوافق روی اعطای اجازه بمفتشين ذروی - 2004-03-16


مذاکره کنندهء ارشد ايران در امور ذروی می گويد تهران برای اجازه دادن مجدد مفتشين اسلحهء ذروی ملل متحد جهت از سر گيری کار آنها، بموافقه خواهد رسيد.

آژانس خبر رسانی رسمی ايران گزارش داد که حسن روحانی گفت معطلی کار مفتشين اسلحهء ادارهء بين المللی انرژی ذروی يک موضوع تخنکيست که بالاخره حل خواهد شد.

محمد البرادعی رئيس ادارهء بين المللی انرژی ذروی در واشنگتن است تا با رئيس جمهور بش و ساير مامورين امريکائی روی پروگرام ذروی ايران و ساير مسائل ذروی جهانی بحث کنند.

البرادعی گفت باز گشت سريع مفتشين ملل متحد بهترين راه برای مقابلهء ايران با بد گمانی بين المللی دربارهء پروگرام ذروی آن کشور می باشد.

XS
SM
MD
LG