لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال به تعويق افتادن انتخابات در افغانستان - 2004-03-17


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان می گويد انتخابات تاريخی آن کشور که برای ماهء جون در نظر گرفته شده بود شايد بخاطر نگرانی های امنيتی و پيشرفت بطی در عمليهء ثبت نام رای دهندگان برای چندين ماه بتعويق بيفتد.

حامد کرزی امروز در کابل گفت حفظ تقسيم اوقات انتخابات برای ماهء جون بيشتر به مؤفقيت پروگرام ثبت نام رای دهندگان تحت سرپرستی ملل متحد که برای ماهء می در نظر گرفته شده مربوط خواهد بود.

از جملهء تخمين ده و نيم مليون نفر واجد شرايط رای دهی تا بحال در حدود يک مليون و ۴۰۰ هزار نفر ثبت نام شده اند. مقامات دولتی می گويند اميدوارند کارمندان ملل متحد در جريان عمليهء ثبت نام حد اقل هشت مليون نفر را ثبت نام کنند.

قبلاً در ماهء جاری حامد کرزی از کشورهای عضو ناتو خواستار شد تا عساکر اضافی را جهت فراهم کردن امنيت مراکز رای گيری بفرستند. قوماندان های نظامی ناتو جهت غور برين تقاضا و برشماری احتياجات امنيتی تشکيل جلسه دادند ولی کدام تعبيهء قوای ناتو اعلام نگرديده است.

ناتو قوماندانی قوای امنيتی افغانستان را در ماهء آگست بدست گرفت. ولی اين قوا فعلاً به ۶۴۰۰ عسکر در کابل و قندز محدود می باشد.

XS
SM
MD
LG