لینک های دسترسی

Breaking News

آرامش اوضاع در هرات - 2004-03-22


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان دو تن از مقتدر ترين وزرای خود را به شهر هرات فرستاده که از اثر جنگ های شديد بين دو جناح رقيب دران ده ها تن بقتل رسيدند.

محمز قسيم فهيم، وزير دفاع و علی احمد جلالی، وزير داخله بمنظور تحقيق روی اوضاع ئ آرام ساختن آن به هرات مواصلت کردند.

مواصلت آنها با مستقر ساختن در حدود 500 عسکر اردوی ملی بمنظور تقويهء امنيت هرات مصادف بود. يک نطاق رئيس دولت گفت تصميم اعزام عساکر طی يک جلسهء اضطراری نيمه شبی اتخاذ گرديد که رياست آن بدوش حامز کرزی بود.

در عين زمان، ادرصه اوضاع کشيده است ولی آرامش بمنطقه بازگشته است. مامورين در کابل ميگويند اسمعيل خان ئالی هرات، جنگ سالار مقتدر، به تعقيب دستگيری و يا تسليمی جنگجويان وفادار به ظاهر نايب زاده قوماندان محلی، کنترول اوضاع را بدست گرفته است.

جنگ ها بروز شنبه وقتی مشتعل شد که ميرويس صادق، وزير هوانوردی ملکی ئ پسر اسمعيل خان تحت شرايطی بقتل رسيد که هنوز مورد اختلاف است.

گزارش های مقدماتی از هرات نشان ميداد که 100 نفر از هر دو جانب در زد و خوردها کشته شدند ولی مقامات حالا ميگويند تعداد تلفات کمتر بود.

XS
SM
MD
LG