لینک های دسترسی

قتل شيخ ياسين - 2004-03-22


ده ها هزار فلسطينی در مراسم تدفين شيخ احمد ياسين رهبر روحانی و مؤسس گروه فلسطينی حماس که در اثر يک حملهء هوائی اسرائيل صبح امروز در باريکهء غزه کشته شد اشتراک کرده اند. جنگجويان مسلح اين گروه تندرو تابوت شيخ احمد ياسين را در جاده های شهر غزه گذشتاندند و جمعيت خشمگين همراه تابوت انتقام اين قتل را تقاضا داشتند.

شيخ ياسين در يک حملهء راکت که توسط هلی کوپتر های اسرائيلی شليک گرديد هنگامی که بعد از ادای نماز صبح از مسجد خارج می شد کشته شد.

فلسطينی هات ميگويند هفت نفر ديگر نيز بشمول دو نفر از محافظين شيخ کشته شدند. چندين نفر ديگر زخمی گرديده اند. قوای امنيتی اسرائيل ساحل غربی و باريکهء غزه را مسدود ساخته اند.

XS
SM
MD
LG