لینک های دسترسی

تعداد کشته شدگان جنگ هرات کمتر از رقمی سات که قبلاً اعلان شده بود - 2004-03-24


افغانستان تعداد مقتولين جنگ های روز يکشنبه را در هرات به ۱۶ نفر پائين آورده و گزارش های قبلی را که حاکی بود تا ۱۰۰ نفر کشته شده بودند، رد کرده است.

يک بيانيهء مختصر حامد کرزی، رئيس دولت حاکيست که در جنگ های روز يکشنبه ۲۷ نفر مجروح گرديدند. درين گزارش مسؤليت جنگ بدوش کسی افگنده نشده و جزئياتی نيز فراهم نگرديده است.

اين جنگ که تمام روز دوام داشت بين قوای حکومت مرکزی و يک قوای قدرتمند مليشيای محلی بعد ازان مشتعل گرديد که ميرويس صادق وزير هوانوردی ملکی و توريزم، پسر اسمعيل خان در هرات کشته شد.

يک قوماندان قشلهء قوای حکومت مرکزی گفت که ميرويس صادق در جنگی در نزديک خانهء قوماندان کشته شد. مقامات در کابل گفتند که او در داخل موتر خود بود.

هيئتی تحت رياست علی احمد جلالی وزير داخله و محمد قسيم فهيم وزير دفاع بروز يکشنبه به هرات فرستاده شد. وزرا بروز سه شنبه به کابل بازگشتند وگزارش دادند که مرگ ميرويس صادق در نتيجهء يک واقعهء ناگواری رخ داد که ناشی از يک تصادم کوچک بود.

XS
SM
MD
LG