لینک های دسترسی

Breaking News

قتل پنج نفر در جنگ عراق - 2004-03-26


تبادلات آتش بين افراد پيادهء قوای بحری ايالات متحده و شورشيان عراقی باعث قتل حد اقل پنج نفر در شهر ناآرام فلوجه گرديد.

شاهدان عينی ميگويند تبادلات شديد آتش و انفجارات وقتی شنيده شد که قوای پيادهء بحری امروز بمرکز شهر سوق داده شدند. جنگ برای بيش از يک روز ادامه داشت و گزارش ها حاکيست که افراد پيادهء بحری مدخل های شهر را مسدود کرده اند.

مقامات شفاخانه ميگويند حد اقل دو نفر ديگر مجروح شده اند. قوای نظامی ايالات متحده جنگ در فلوجه را تائيد نکرده و از تلفات يا جراحات قوای امريکائی گزارشی بدست نرسيده است. در عين زمان ملل متحد ميگويد يک هيئت متخصصين انتخابات به بغداد مواصلت کرده تا با عراقی ها در قسمت آمادگی برای انتخابات سراسری تا جنوری سال آينده، کمک کند.

XS
SM
MD
LG