لینک های دسترسی

ختم کنفرانس برلين - 2004-04-01


کنفرانس کشورهای کمک دهنده به افغانستان در برلين با تعهد ملياردها دالر برای بازسازی آن کشور خاتمه يافت.

بيانيهء مشترک ختم کنفرانس که توسط بيش از ۵۰ کشور بتصويب رسيد از پلان های ناتو جهت توسعهء ماموريت قوای بين المللی مساعدت امنيتی آن اتحاديه در اطراف کابل با تاسيس پنج تيم بازسازی ولايتی، استقبال کرده است.

کولن پاول، وزير خارجهء ايالات متحده تعهد کرد که قوای ايالات متحده تا وقتی در افغانستان باقی خواهند ماند که به آن ضرورت باشد. او از متحدين ايالات متحده تقاضا کرد تا به پيشواز اولين انتخابات ديموکراتيک مجوزهء ماهء سپتمبر عساکر و تجهيزات بيشتری را در جهت مبارزه با خطر سه گانهء مواد مخدر، جنگ سالاران و دهشت افگنان تعهد نمايند.

حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان از کشورهای کمک دهنده بخاطر سخاوت شان تشکر کرد. او کنفرانس را مؤفقيت بزرگ خوانده گفت راضی بوطن باز می گردد. او گفت همچنان پيامی از تعهد قوی و مشارکت جامعهء بين المللی را باخود بوطن می برد. قبلاً در طول روز افغانستان و همسايگان آن توافقی را برای همکاری در مبارزه عليهء مواد مخدر در منطقه بامضا رسانيدند. چين، ايران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان تعهد نمودند با ايجاد يک کمربند امنيتی در اطراف افغانستان مبارزه با مواد مخدر را تشديد کنند.

XS
SM
MD
LG