لینک های دسترسی

Breaking News

مساعدت ايران برای بازسازی افغانستان - 2004-04-02


ايران برای بازسازی افغانستان ۱۵۴ مليون دالر وعده داده است.

اين مبلغ طی سه سال آينده پرداخته خواهد شد و بخشی از مجموع بيش از هشت مليارد دالری است که در کنفرانس بين المللی کمک دهندگان در برلين تعهد شده بود.

حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان ديروز در کنفرانس از نمايندگان بيش از ۵۰ کشور بخاطر کمک های شان تشکر کرده و گفت کشورش کوشش زياد خواهد کرد تا روزی بپای خود بايستد.

افغانستان و همسايگان آن بشمول ايران همچنان موافقتنامه ای را روی مواد مخدر غطر قانونی در کنفرانس امضا کردند. آن کشورها موافقه نمودند بمنظور مبارزه عليهء قاچاق مواد مخدر از افغانستان يک کمر بند امنيتی را اعمار نمايند.

XS
SM
MD
LG