لینک های دسترسی

دستگيری يک قوماندان حکمتيار - 2004-04-05


قوای ايالات متحده در افغانستان يک قوماندان تندرو را دستگير کرده اند که بدست داشتن در دو حملهء انتحاری بم مظنون است. دران دو حمله در ماهء جنوری يک عسکر حافظ صلح از برتانيه و يکی هم از کانادا کشته شده بودند.

يک نطاق قوای نظامی ايالات متحده امروز در يک کنفرانس مطبوعاتی در کابل اين شخص را قوماندان امان الله معرفی کرد. سخنگو گفت قوای ايالات متحده و افغانستان قوماندان امان الله و محافظ او را هفتهء گذشته در ولايت وردک توقيف نمودند.

اين نطاق ايالات متحده گفت اين قوماندان آمر جناح حزب اسلامی ضد ائتلاف مربوط گلبدين حکمتيار است.

سخنگوی قوای ايالات متحده گفت قوماندان امان الله به کمک در سازمان دهی حملات انتحاری عليهء قوای بين المللی مؤظف برای امنيت کابل، مظنون است. او گفت اين قوماندان همچنان بمحافظت مردمی مظنون است که بم گزاری انتحاری را براه انداختند.

ايالات متحده حکمتيار را که با طالبان همدست شده يک دهشت افگنی جهانی ميخواند. او به اشتراک در اعمال دهشت افگنی توسط طالبان و گروهء دهشت افگن القاعده متهم می باشد. محل بودوباش حکمتيار معلوم نيست.

XS
SM
MD
LG