لینک های دسترسی

صدراعظم جديد سری لانکا - 2004-04-05


۰چندريکا کماراتونگا، رئيس جمهور سری لانکا به تعقيب برنده شدن در انتخابات هفتهء گذشته، مهندرا راجا پاکسی يکی از قدرتمندان حزب خود را بحيث صدراعظم تعيين کرده است.

دفتر رئيس جمهور ميگويد صدراعظم جديد فردا حلف وفاداری ياد خواهد کرد. قبلاً در طول روز رئيس جمهور لکشمن کديرگمر، مشاور نزديک خود را بحيث صدراعظم تعيين کرده بود ولی به نسبت مخالفت شديد بعضی از مامورين ارشد مجبور شد تغير عقيده بدهد.

در عين زمان شورشيان ببرهای تامل سری لانکا هشدار داده اند که اگر راهء حل سياسی برای تقاضای آنها مبنی بر حکومت خودی در مناطق تامل نشين يافت نشود آنها جنگ را از سر خواهند گرفت. شورشيان از دو دهه باينطرف برای تاسيس يک دولت جداگانه جنگيده اند.

XS
SM
MD
LG