لینک های دسترسی

Breaking News

ضبط مواد مخدر در تاجکستان - 2004-04-07


۰محافظين سرحدی روسی بيش از يکصد و چهل کيلو گرام هيروئين را در تصادمی در سرحد تاجکستان با افغانستان غصب کرده اند. يک نطاق ميگويد يک نفر که شايد حامل اين مقدار هيروئين بوده باشد، در جريان اين گلوله باری کشته شده است . محافظين سرحدی روسی همچنان يک تبعهء تاجکستان را دستگير کرده اند. جزئيات بيشتری در دست نيست. نطاق محافظين سرحدی روسی در تاجکستان ميگويد ضبط يکصد و چهل و پنج کيلو گرام هيروئين بزرگترين مقدار تا کنون درين سال بوده است. روسيه به تاجکستان در محافظت سرحدات آنکشور با افغانستان عليه قاچاق اسلحه و مواد مخدر و جلو گيری از رفت و آمد افراطيون اسلامی کمک ميکند.

اين کشورآسيای ميانه يک راه عمدهء قاچاق مواد مخدر می باشد که به روسيه و اروپای غربی راه می يابد.

XS
SM
MD
LG