لینک های دسترسی

اعزام عساکر اردوی جديد ملی به فارياب - 2004-04-09


دولت انتقالی افغانستان بيش از هفت صد عسکر را به ولايت فارياب اعزام کرده است تا جنگ جناحی را متوقف سازد. اين سوقيات واحدهای اردوی جديد ملی که تازه تربيه شده اند در پاسخ به تسخير ميمنه توسط افراد عبدالرشيد دوستم قوماندان ازبک صورت گرفته است.

منابع افغانی ميگويند که جنگجويان بعد ازان به آن شهر داخل شدند که قوماندان محلی مليشيا از اتحاد با جنبش ملی جنرال دوستم خارج شد.

علی احمد جلالی وزير داخلهء افغانستان ميگويد اين اقدام جنرال دوستم تخطی از قانون اساسی و تعهد مليشای او به حکومت مرکزی است زيرا در واقعيت آنها تحت قوماندهء وزارت دفاع قرار دارند.

در عين زمان تصادمات تازه بين قوای حکومت و جنگجوطان طالب در يک ولايت جنوبی افغانستان باعث هلاکت حد اقل پنج نفر بشمول دو مامور پوليس شده است.

مامورين محلی ميگويند اين جنگ ديشب در دو منطقهء ولايت هلمند واقع در سرحد پاکستان رخ داد.

جنگ های جناحی و شورش جنگجويان طالب مانع آمادگی برای انتخاباتی است که برای ماهء سپتمبر در نظر گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG