لینک های دسترسی

سوقيات قوای پاکستانی به وزيرستان شمالی - 2004-04-09


گزارش ها از پاکستان حاکيست که قوای نظامی پاکستان صدها عسکر را به منطقهء دور دست وزيرستان شمالی در نزديک سرحد افغانستان مستقر ساخته است.

گزارش ها حاکيست که عمليات جديد بمنظور تعقيب و دستگيری بقايای القاعده و طالبانی که گمان ميرود از تهاجم ماهء گذشته در وزيرستان جنوبی فرار کرده بودند، طرح ريزی گرديده است. دران عمليات بيش از ۱۲۰ نفر کشته شدند. اسلام آباد به موسفيدان قبايلی دو هفته وقت داده اند تا تندروان خارجی را اخراج کنند ورنه با عمليات نظامی مواجه خواهند شد. در عين زمان، قنسول گری ايالات متحده در کراچی به تعقيب يک سلسله بم گزاری ها و حملات در نزديک قنسول گری به اتباع امريکا در جنوب پاکستان يک هشدار امنيتی را صادر کرده است.

XS
SM
MD
LG