لینک های دسترسی

Breaking News

گواهی مشاور امنيت ملی - 2004-04-09


کاندليزا رايس، مشاور امنيت ملی ايالات متحده ميگويد حکومت بش تهديدی را که القاعده قبل از حملات دهشت افگنی ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ متوجه ساخته بود درک ميکرد و از بين بردن آن شبکه را يک اولويت عمدهء خود قرار داده بود.

خانم رايس طی گواهی که تحت سوگند در محضر کميسيون مستقل تحقيق روی حملات صورت ميگيرد همچنان از استفاده از اطلاعات استخباراتی قبل از حمله شديداً دفاع کرد. او گفت شواهد و مدارک مشخص وجود نداشت که نشان بدهد القاعده در نظر داشت بداخل ايالات متحده حمله کند.

اين تبصره ها به تعقيب ادعاهای ريچارد کلارک، رئيس سابق ادارهء ضد دهشت افگنی صورت ميگيرد که گفته بود حکومت بش بصورت عموم تهديد القاعده را قبل از حملات ناديده گرفته بود.

خانم رايس به کميسيون ده عضوی گفت کدام راهء حل عاجلی نبود که می توانست مانع حمله شود.

او گفت که اين حملات ضرورت اصلاحات عمده را در تشکيلات ادارات استخباارتی تبارز داد.

خانم رایس همچنان ادعای ريچارد کلارک را در مورد اينکه جورج بش رئيس جمهور در روزهای بعد از حملهء ۱۱ سپتمبر به عراق منحمک بود، رد کرد. او گفت پلان عاجل عراق در داخل يک پاليسی جامع ضد دهشت افگنی طرح گرديده بود.

گواهی خانم رايس توسط شبکه های تلويزيونی در داخل ايالات متحده و صدای امريکا بخارج پخش می شد.

XS
SM
MD
LG