لینک های دسترسی

Breaking News

دهشت افگنی در ازبکستان - 2004-04-09


۰يک مامور علی رتبهء ازبکستان می گوید آنانی که در حملات اخير دهشت افگنی دران کشور دخيل بوده اند با دهشت افگنان بين المللی بشمول القاعده ارتباطاتی داشتند. رشيد قديروف مدعی العموم ازبکستان می گويد چهل و پنج نفر در رابطه با اين حملات که بتاريخ بيست و هشتم مارچ آغاز شد و دران حد اقل چهل و هفت نفر کشته شدند، توقيف گرديده اند. قديروف می گويد يک تعداد از آنانی که توقيف شده اند توسط مربيون عرب که زمانی تندروان القاعده را تربيه کرده بودند، آموزش ديده اند. وی گفت مقامات همچنان اطلاعات و اسناد کمپيوتری را ضبط کرده اند که حاوی اسنادی در بارهء تندروانی است که در کمپ هايی در پاکستان و سايرکشور ها تربيه شده اند.

قديروف مدعی العموم ازبکستان اين نگرانی های گروه های مدافع حقوق بشر را رد کرد که اين حملات باعث بهانه ئی برای اختناق های جديد در ازبکستان خواهد شد.

XS
SM
MD
LG