لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات بش و مبارک - 2004-04-12


۰رئيس جمهور بُش يک دور جديد ديپلوماسی در شرق ميانه را امروز با ملاقات با حسنی مبارک رئيس جمهور مصر در بارهء عراق و معضلهء فلسطينی ها و اسرائيل آغاز می کند. مامورين قصر سفيد می گويند اين مذاکرات در مزرعهء رئيس جمهور بُش در تکزاس همچنان شامل مساعی برای مبارزه عليهء دهشت افگنی خواهد بود. آژانهسای خبر رسانی مصر می گويند مبارک می خواهد مذاکرات بر احيای عمليهء صلح شرق ميانه متمرکز باشد. وی همچنان در نظر دارد در بارهء طرح اريل شرون صدراعظم اسرائيل برای فاصله گرفتن يک جانبه از فلسطينی ها مذاکره کند.

انتظار می رود که اريل شرون پشتيبانی ايالات متحده را زمانيکه با رئيس جمهور بُش بروز چهار شنبه در واشنگتن ملاقات می کند مطالبه کند.

XS
SM
MD
LG