لینک های دسترسی

آزادی زندانيان پاکستانی در افغانستان - 2004-04-12


۰مقامات افغانستان نه مرد پاکستانی را که به عرصه های طولانی حبس به جرم دست داشتن در جنگ برای رژيم سابقهء طالبان و يا جاسوسی محکوم شده بودند آزاد ساخته اند. فضل هادی شينواری قاضی القضات افغانستان به خبر نگاران در کابل گفت اين افراد روز دو شنبه با فرمان حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان بحيث يک عمل حسن نيت آزاد گرديدند. اين اسيران گفتند برای جهاد به افغانستان رفته بودند و در جريان جنگ با قوای طالبان عليهء قوای ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده دستگير شده بودند. گر چه مقامات افغانستان يک تعداد زياد زندانيان پاکستانی را از سقوط رژيم طالبان به اينطرف در بيش از دو سال قبل آزاد کرده است ولی حد اقل پنجصد نفر د يگر شان هنوز هم در شبرغان در شمال افغانستان نگهداری می شوند.

XS
SM
MD
LG