لینک های دسترسی

Breaking News

قتل يک قوماندان پوليس در زابل - 2004-04-15


۰حمله کنندگان يک قوماندان پوليس محلی و نه نفر از افراد او را در حمله ای در جنوب افغانستان بقتل رسانيده اند. مقامات می گويند اين حادثه ديروز چهار شنبه زمانی رخ داد که يار محمد قوماندان پوليس ولسوالی ميزان در ولایت زابل و ساير افرادش از قندهار بجانب زابل می رفتند. آنها می گويند يکی از حمله کنندگان در تبادلهء گلوله باری در جريان اين حمله نيز کشته شده است.

محمد ايوب قوماندان پوليس ولايت زابل با اين گزارش ها موافق نيست که اين حمله را به بقايای طالبان نسبت می دهد. وی بصدای امریکا گفت اين حمله ناشی از رقابت بين قوماندان پوليس اين ولسوالی و يک قوماندان رقيب بود. زابل مرکز شورشهای وفاداران طالبان، حکمروايان سابق افغانستان، تلقی ميگردد. عساکر حکومت و ساير مامورين سال گذشته مکرراً مورد حملات جنگجويان مظنون طالب درين ولايت قرار داشتند.

XS
SM
MD
LG