لینک های دسترسی

Breaking News

اختطاف ها در عراق - 2004-04-16


پوليس عراق ميگويد يک تاجر عرب در شهر جنوبی بصره اختطاف شده است.

آنها ميگويند اين تاجر از اتاق هوتل خود توسط افراد مسلحی اختطاف شد که بلباس پوليس ملبس بودند.

همچنان يک کارمند خيريهء کانادائی که برای بيش از يک هفته قبل توسط شورشيان اختطاف شده بود آزاد شده است.

آژانس خبرگزاری رويتر از قول اين شخص گزارش داد که اختطاف کنندگان او را لت و کوب می کردند و با يک تعداد ديگر در يک اتاق نگهداشته بودند.

در عین زمان سه ژورناليست چک که بروز يکشنبه اختطاف شده بودند آزاد شده اند و طبق گزارش سالم هستند.

ده ها خارجی ديگر هنوز در اسارت بسر می برند. يک جنرال امريکائی امروز گفت که چنين بنظر ميرسد که بين گروگان گيرندگان يک نوع انسجام ضعيف وجود دارد.

XS
SM
MD
LG