لینک های دسترسی

Breaking News

ترميم مجوزهء کابينهء افغانستان - 2004-04-20


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان تعهد کرده بمنظور مؤثرترو جواب گو تر ساختن حکومت کابينه را ترميم کند.

حامد کرزی اين تعهد را امروز در جريان افتتاح جلسات سه روزهء مجمع انکشاف افغانستان در کابل نمود. نمايندگان کمک دهندگان بين المللی با کدر رهبری افغانستان ملاقات می کنند تا اين موضوع را مورد بحث قرار دهند که از بيش از ۸ مليارد دالر کمک وعده داده شده چگونه استفاده نمايند.

حامد کرزی نگفت کدام يک از ۲۹ وزارت خانه منحل خواهد شد ولی تعهد کرد که پيشنهادی را در هفته های آينده تسويد خواهد نمود. انتقاد کنندگان حکومت انتقالی ميگويند بسياری از اعضای کابينه بمنظور تضمين پشتيبانی مناطق عمده از حکومت تعيين گرديده بودند و بسياری از آنها تداخل وظايف داشتند.

ژان آرنو، نمايندهء خاص ملل متحد برای افغانستان از حکومت افغانستان خواستار شد تا از وجوهء بين المللی استفادهء درست نمايد. او همچنان از کمک دهندگان تقاضا کرد تا پولی را که تعهد کرده اند بپردازند.

ژان آرنو همچنان خواستار تعبيهء عساکر بيشتر بين المللی به افغانستان گرديده، يک قيام جاری ضد حکومت را تحت رهبری رژيم سابق طالبان مثال داد.

XS
SM
MD
LG