لینک های دسترسی

سفر وزير خارجهء آلمان به افغانستان - 2004-04-20


يوشکا فشر، وزير خارجهء آلمان برای ديدار از عساکر آلمانی و ملاقات با حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان به کابل مواصلت کرده است.

يوشکا فشر امروز به شهر قندز رفته و از بيش از ۲۰۰ عسکر آلمانی که يک پروژهء بازسازی را براه انداخته اند ستايش کرد. تيم بازسازی ولايتی آلمان در جملهء اولين گروهء غير محارب عساکر خارجی است که در خارج کابل مستقر شده اند.

وزير خارجهء آلمان در طول روز قرار بود با حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان ملاقات کند.

XS
SM
MD
LG