لینک های دسترسی

Breaking News

خليل زاد: جمع آوری سلاح بايد ادامه بيابد - 2004-04-20


يک مامور ايالات متحده ميگويد يک پروگرام بمنظور خلع سلاح بعضی از قوای مليشيای افغانستان برای ثبات کشور اهميت حياتی دارد و بايد ادامه بيابد.

زلمی خليل زاد، سفير ايالا ت متحده امروز در کابل بخبرنگاران گفت متقاعد ساختن مردم به تغير روش زندگی شان و منصرف شدن از اسلحه مشکل ولی يک امر لازمی است.

حکومت افغانستان خلع سلاح ۴۰ هزار از ۱۰۰ هزار مليشيا را تا آخر ماهء جون هدف خود قرار داده است.

انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی برای ماهء جون در نظر گرفته شده بود. مقامات افغانی نگرانی های امنيتی را دليل آورده و آنرا برای ماهء سپتمبر بعقب انداخته اند.

XS
SM
MD
LG