لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در قندهار - 2004-04-22


قوای حافظ صلح در افغانستان چهار دهشت افگن مظنون را طی دو روز اخير در کابل دستگير کرده است.

يک نطاق قوای مساعدت امنيتی بين المللی ميگويد يکی ازين چهار نفر مواد منفجرهء خود ساخت را حمل می کرد. او گفت گمان ميرود اين مرد عضو يک سلول باشد که در نظر داشتند حمله ای را در کابل براه بياندازد.

قبلا ً ساکنين ولايت قندهار گفتند مردی که مشغول ساختن بم بود خود را منفجر ساخت. بروز چهارشنبه انفجاری در قندهار باعث قتل يک نفر و جراحات دو تن ديگر گرديد. انفجار در نزديک عمارتی رخ داد که والی قندهار با مامورين محل دران ملاقات می کرد.

افزايش آنی در فعاليت های دهشت افگنی در افغانستان مانع مساعی بازسازی و کار ملل متحد دران کشور می شود.

اما کارمندان ملل متحد و حکومت افغانستان گفتند باوجود نگرانی از ناحيهء وضع امنيتی کشور، مصمم هستند کار ثبت نام رای دهندگان را برای انتخابات تاريخی مجوزهء رياست جمهوری و پارلمانی برای ماهء سپتمبر، ادامه دهند.

XS
SM
MD
LG