لینک های دسترسی

Breaking News

حمله در قندهار - 2004-04-28


مقامات در افغانستان می گويند شورشيان مظنون طالب دو کارمند محلی امداد و يک عسکر حکومتی را تقريباً در حملات همزمان بر دو دفتر در ولايت قندهار بقتل رسانيدند. سليم خان يک مامور ارشد پوليس در قندهار گفت اين حملات بعد از ظهر روز دو شنبه در ولسوالی پنجوائی بعمل آمد. وی گفت قاتلين سوار بر يک موتر نخست بر دفتر ولسوالی آتش کشودند و يک عسکر را بقتل رسانيدند. بعداً آنها بر عمارت متصل اين عمارت ولسوالی که دفتر خیریۀ انجسام امداد های بشری دران واقع شده گلوله باری نمودند و دو کار مند اين مؤسسه را بقتل رسانيدند. تندروان طالبان و متحدين آنها از شبکهء دهشت افگنی القاعده درين اواخر حملات خود را بر مردمان ملکی، مؤسسات امدادی و اهداف نظامی افزايش داده اند. اين اقدام باعث آن شد که حکومت افغانستان تقاضای خود را برای کمک در بر قراری امنيت در سر تاسر افغانستان قبل از انتخابات عمومی که در ماه سپتمبر داير خواهد شد تکرار نمايد. قوای بين المللی مساعدت امنيتی ، آيسف، برهبری ناتو تنها درکابل تعبيه شده است .

XS
SM
MD
LG